KARATE SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 
59401 Velké Meziříčí, Japonsko
Telefon: +420 603273600   
E-mail: MarekSm@seznam.cz   http://www.karatesokol.abc24.cz
cj   ODDÍL


Něco málo z filozofie KARATE:

Jak se Karate po dlouhá léta vyvíjelo, stala se z něj kompletní forma umění. Již se neučí pouze sebeobranné techniky, ale jeho priorita je v rozvoji charakteru. Ne každý však dokáže chápat svůj trénink v souvislosti zdokonalování těla i mysli. Při učení karate je rozvoj ducha stejně tak důležitý, jako rozvoj těla. Lidé musí být vedeni k odpovědnosti za své chování a uvědomování si následků, které mohou způsobit špatným tréninkem karate. Rozvojem silného ducha a těla karate každému jednotlivci umožňuje svůj rostoucí potenciál dokonale poznat a také zdůrazňuje jeho slabosti a limity.

Dnes mnoho lidí cvičí karate pouze s jedním záměrem a to, aby byli uznáváni. Používají karate jen proto, aby z tohoto mohli profitovat. Tito lidé však nechápou pravý význam slova karatedó, protože v karate není místo pro silná ega, ješitnost a sobeckost. Člověk, který cvičí karate, si musí uvědomit, že trénink je pro sebezdokonalování a ne, aby předváděl před ostatními svoji sílu. Správný trénink vede k zlepšení technik a silného charakteru.

Účelem karate není jen formovat silné tělo. Postupem času stárneme a naše síla uvadá a nakonec by nám stejně nezbylo nic. Člověk by měl hledat smysl života úplně někde jinde a snažit se, aby se dostal na úroveň, kdy dokáže sám kontrolovat svoje ego a tvrdost.

Jen velice těžko se zdůrazňuje, jak důležité je nejen hovořit o významu slova karate, ale také podle těchto principů karatedó žít a cvičit.

Něco z pojmů KARATE:

Shu – ha – ri v sobě zahrnuje tři významy pro znalce bojových umění . SHU znamená, že každý student musí poslouchat, ctít a učit se od svého učitele . Zatím co HA navádí studenta k tomu, aby se snažil být lepší než jeho učitel. RI doplňuje kruh a říká, že student může být lepší pouze v tom případě, jestliže poctivě poslouchal, ctil svého učitele a snažil se být lepší než on. Tato filozofie se netýká jen karate technik, ale také co se týče celého rozvoje charakteru osobnosti. SHU – HA – RI se může aplikovat do jakéhokoliv aspektu života a je jen na každém, co si pod tím pojmem vybere a vybaví.Michal

Michal

Marek

Marek

Naše holky

Naše holky

Holky

Holky

Martin a Kája

Martin a Kája

posilovačka..

posilovačka..

...mokuso...

...mokuso...

Moravský oddíl

Moravský oddíl
2011