KARATE SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 
59401 Velké Meziříčí, Japonsko
Telefon: +420 603273600   
E-mail: MarekSm@seznam.cz   http://www.karatesokol.abc24.cz
cj   Bojová realita Shotokan karate


napsal Chuck R. Taylor


 Je normální pro lidi, kteří jsou zastánci realistického boje, že najdou vady v tradičních bojových uměních, v takových, jako je shotokan karate. První z oblastí kritiky od takových jedinců jsou tradiční postoje karate, které jsou podstatou shotokanu a

 dalších starobylých Japonských/okinawských bojových umění. Postoje používané v základních drilech shotokanu (kihon) a sólo tréninkových cvičení (kata) jsou obvykle velmi nízké, s chodidly v odstupu jedněch nebo dvou ramen od sebe a koleny umístěnými buď směrem dovnitř, nebo ven. Ačkoli tyto postoje jsou velmi pevné, trpí nedostatkem pohyblivosti.
 Přesto to dovoluje praktikovi shotokanu, aby dodal množství energie do svých úderů, protože pevně zaklíní své tělo mezi zemí a svým protivníkem. Když se podíváte na někoho, kdo tlačí nepojízdné auto, má šanci uspět, když použije dlouhé, hluboké postoje, podobné těm, které se používají v klasickém karate.
 Aby vyrobil energii tímto způsobem, obětuje karatista pohyblivost. Hluboké postoje jsou obtížné na to, aby udělal rychlý krok vpřed, dozadu nebo do stran, a nechává ho to jako "sedící kachnu" vůči protivníkovi. Když se shotokan a jiné klasické systémy karate berou jako efektivní bojová umění, vylepšovaná po mnoho let scvrklými mistry, proč nejsou tyto zřejmé chyby napraveny?
 Nebyla to chyba, ale hluboké postoje tradičního karate byly záměrně vymýšleny jako tréninkové pomůcky. Abyste porozuměli tomuto konceptu, potřebujete pouze znát to, co o tom řekl zakladatel shotokanu Gichin Funakoshi. Jedním z Funakoshiho pravidel je: nízké postoje pro začátečníky, vysoké postoje pro experty. Když trénujete v hlubokých postojích, vaše nohy a boky rozvíjejí sílu, protože výkon si žádá nízký postoj. Kromě toho se zvyšuje vaše rovnováha a vy se zaměřujete na těžkou práci pro získání pohyblivosti. Praxí hlubokých postojů za dlouhé časové období se vaše pohyblivost skutečně zlepší. Rozvinete také schopnost změnit vysoký postoj na nízký. Na druhou stranu, když trénujete pouze ve vysokých, "reálnějších" postojích, vaše pohyblivost a rovnováha se významně nezlepší a budete bez schopnosti změnit vysoký postoj na nízký.
 Snad nejdůležitější je, že nízké postoje nadsazují pohyb boků. Když trénujete v hlubokých postojích, musíte vyvinout ohromné množství točivého momentu boků pro blokování a protiútok. Při pravidelném tréninku v nízkých postojích se takový točivý moment boků stane druhou přirozeností. A tak jak ubíhá čas s aplikacemi boků a protiútoků, zatímco jste ve vysokých postojích, budete snadno schopen aplikovat propracovanější, leč silnější rotaci boků.
 Jsou takoví lidé, kteří rovněž kritizují údery a bloky klasického karate. Někteří tvrdí, že tyto techniky jsou nerealistické a nepraktické, protože ruka karatisty začíná ve stažené poloze na boku, nechávajíc ho odkrytého. Jiní říkají, že když se pokusí o jeden z tradičních karate bloků nebo útoků, praktikova druhá ruka se stáhne zpět k boku, a znovu ho nechává otevřeného. To co tito lidé opomíjejí je, že karatistova stažená ruka (hikite) se může použít k páčení nebo zajištění útočníkových rukou, nebo může sevřít a zatáhnout protivníka do kontraúderu, a tak zvýšit ničivý potenciál úderu.
 Jiná častá kritika na klasické karate je, že tyto bloky a útoky jsou neosvědčené, protože cestují příliš dlouhou dobu, aby byly efektivní. Tradiční blok předloktím (soto ude uke), například, začíná blokovat s pěstí nahoře u praktikovy hlavy. Jako reakce na úder na střed, musí karatista napřáhnout svou blokující paži ke své hlavě a potom máchnout předloktím křížem před svým tělem, aby odklonil úder. Podobně, když se pokusí zastavit protivníkův kop do svých slabin, karatistův blok dolů (gedan barai) začíná s blokující pěstí napřaženou u ucha. U vzrostlého muže musí blokující pěst urazit cestu dlouhou asi 190 cm k odražení protivníkova kopu - 70 cm potřebuje k přenesení pěsti nahoru do nápřahové pozice, a potom asi 120 cm na pohyb dolů. Kritici věří, že takové bloky jsou nepraktické, zvláště když uvážíte, že útočníkův kop potřebuje pouze 70 až 120 cm, v závislosti na jeho postoji, vzdálenosti a technice. Mimo to, takoví lidé tvrdí, že protivník "na vás skočí" dříve, než zareagujete na jeho kop.
 Právě tak jako s postoji v klasickém karate, nejsou tyto bloky na závadu, ale spíše se provádějí záměrně tímto způsobem, aby sloužily jako tréninková pomůcka. Každý z těchto bloků v tradičním karate se drží nejdelší možné cesty; žádná technika by se neměla udělat zkrácená. Praktikováním bloků se učí studenti zmaximalizovat rotaci boků a paží. A protože musíte tvrdě pracovat, abyste je mohli provést úspěšně, vaše reakce na údery a kopy se dramaticky zlepší. Funakoshiho pravidlo "nízké postoje pro začátečníky a vysoké postoje pro experty" by se mohla přepsat v tomto případě na "dlouhé bloky a údery pro začátečníky, krátké bloky a údery pro experty." Po dlouhodobém trénování těchto "nerealistických" technik karate shledáte, že použití kratších, zkrácenějších bloků, je stále efektivní a silné, protože se přizpůsobují základním principům karate a zahrnují rotaci boků, točivý moment rukou/paží, a vlastní sílu (kime).
 Příklad tohoto konceptu se stal před několika lety instruktoru karate Ronu Whiteovi z Ohia. Když byl doma jednou v noci sám, uslyšel hluk a šel ven na kontrolu. Když se plížil kolem křoví, vyskočila proti němu ze stínu podivná "obluda." Protože praktikoval "nerealistické" klasické karate po mnoho let, automaticky reagoval úderem nad zadní nohou, který doslovně poslal "obludu" k jeho nohám. K Whiteovu překvapení, tato obluda se ukázala jako jeho otec, který se zamaskoval a snažil se dokázat svému synovi, že "karate nefunguje."
 Pokud tisíckrát zopakujete tradiční techniku karate, máte dobré šance, že když dojde ke konfrontaci s protivníkem, budete reagovat účinnou (ale zkrácenou) technikou. Sebeobrana je jedna z možností, proč se lidé rozhodnou studovat bojová umění. Shotokan a jiné systémy klasického karate nabízejí i jiné důvody - tělesné zdraví, sebedisciplínu, estetickou krásu. Proto se lidé často dávají na bojová umění?
 Odpověď je "Ano!" Protože se hluboké postoje tradičního karate a dlouhé, přehnané techniky obtížněji provádějí, než vysoké postoje a krátké, více "realistické" techniky, podporuje tak tento trénink tělesné zdraví a je skutečně lepší, než mnoho jiných umění v tomto smyslu. A protože tradiční techniky karate jsou obtížné ke správnému provedení, zabírá značný čas, než se stanete mistry. Je potřeba velkého množství sebedisciplíny, aby měl student naději postoupit v karate. Nakonec nízké postoje a dlouhé, silné techniky klasického karate zaujaly srdce a představivost lidí v každé zemi na světě.
 Když se vezme zdraví, sebedisciplína, estetika a reálná sebeobrana, žádné bojové umění se nemůže srovnávat s klasickými systémy karate.